Hijrah cintaku menguatkan, alasanku !! Untuk menjadi manusia lebih baik